Εμποτισμός

  1. Αρχική
  2. ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΞΥΛΟΥ
  3. Εμποτισμός
Εμποτισμός

Σε ποιες περιπτώσεις κρίνεται απαραίτητος ο εμποτισμός

Το ξύλο είναι ένα άριστο υλικό το οποίο έχει ανάγκη ο άνθρωπος για τις κατασκευές. Είναι ένα υλικό με άπειρα πλεονεκτήματα, αλλά και με μειονεκτήματα. Είναι γεγονός πως το ξύλο που υπόκειται σε αρχική βιομηχανική συντήρηση, μπορεί να τοποθετηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα σε μόνιμες ή μη κατασκευές. Ένας από τους τρόπους με τον οποίο ο άνθρωπος μπορεί να αντιμετωπίσει, αλλά και να περιορίσει, αποτελεσματικά κάποια από τα μειονεκτήματα του ξύλου, είναι ο εμποτισμός του. Το ξύλο λοιπόν υποβάλλεται σε εμποτισμό με διάφορες χημικές ουσίες-συντηρητικά.

Δίνει ο εμποτισμός επιπλέον χρόνο ζωής στο ξύλο;

Χάρη στον εμποτισμό, εισχωρούν μέσα στο ξύλο συντηρητικά, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την προστασία του. Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι με τον τρόπο αυτό, πολλαπλασιάζεται ο χρόνος ζωής του ξύλου, καθώς προστατεύεται από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες. Έτσι, στα ξύλα τα οποία έχει πραγματοποιηθεί εμποτισμός, δίνεται διάρκεια ζωής μεγαλύτερη από την προσδοκόμενη, των μη εμποτισμένων ξύλων.

Ποιος είναι ο στόχος του εμποτισμού

Με τον εμποτισμό της ξυλείας, ειδικά αυτής που χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους, με ή χωρίς επαφή στο εδάφος, κατορθώνουμε να την προστατεύσουμε από:

 Ας παρομοιάσουμε το ξύλο με ένα σφουγγάρι. Ένα σφουγγάρι που ρουφάει κάθε καλό συστατικό προς όφελός του. Στόχος λοιπόν του εμποτισμού είναι να επικαλύψει κάθε κοιλότητα και κάθε κυτταρικό τοίχωμα του ξύλου με τη  ανάλογη ποσότητα συντηρητικού, έτσι ώστε να επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη προστασία του ξύλου, στον μέγιστο εφικτό χρονικό ορίζοντα.

Πόσο ασφαλής είναι η εμποτισμένη ξυλεία;

Η εμποτισμένη ξυλεία είναι απολύτως ασφαλής τόσο για τον άνθρωπο, όσο και για το περιβάλλον του, τη χλωρίδα και την πανίδα. Αυτό φυσικά αληθεύει εφόσον ο εμποτισμός γίνεται με συγκεκριμένα συντηρητικά, τα οποία θα είναι υψηλής ποιότητας, πιστοποιημένα από έρευνες που έχουν γίνει στο παρελθόν και συνεχίζουν να γίνονται σε καθημερινή βάση. Οι Ευρωπαικοί κανονισμοί καθώς και οι διεθνείς έρευνες έχουν εγκρίνει κάποιες συγκεκριμένες μεθόδους και χημικές ουσίες εμποτισμού.

 
Διαφορά εμποτισμένης και εμβαπτισμένης ξυλείας

Φυσικά, στην αγορά κυκλοφορεί και η μέθοδος του εμβαπτισμού ξύλου, η οποία πρέπει να τονίσουμε πως ουδεμία σχέση έχει με τον κλασσικό εμποτισμό σε θάλαμο πίεσης. Η βασική διαφορά είναι ότι το εμβαπτισμένο ξύλο έχει επιφανειακή κάλυψη, σε αντίθεση με το εμποτισμένο ξύλο που έχει εφοδιαστεί με συντηρητικά σε πίεση. Η πίεση αυτή έχει ως αποτέλεσμα να διοχετευθεί το ξύλο με τη μέγιστη δυνατή προστασία.

Ο καταναλωτής θα πρέπει να ελέγχει την ποιότητα του εμποτισμού (ίσως με κάποιο αιχμηρό αντικείμενο), καθώς η διαφορά τόσο στη ποιότητα όσο και στη τιμή μεταξύ εμποτισμένης και εμβαπτισμένης ξυλείας είναι αρκετά μεγάλη.

Εμποτισμός, ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ, ΞΥΛΟΥ