Κανόνες χρήσης εμποτισμένης ξυλείας

  1. Αρχική
  2. ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ ΞΥΛΟΥ
  3. Κανόνες χρήσης εμποτισμένης ξυλείας
Κανόνες χρήσης εμποτισμένης ξυλείας

Παράγοντες αποτελεσματικής ξήρανσης

Παρακάτω σας αναφέρουμε ονομαστικά τους κυριότερους παράγοντες οι οποίοι μπορούν  να επηρεάσουν  την αποτελεσματική ξήρανση της εμποτισμένης ξυλείας.
Βάσει των παρακάτω συνθηκών υπολογίζουμε πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να προχωρήσουμε στην τοποθέτηση της ξυλείας.
α. Χώρος αποθήκευσης.
β. Τρόπος αποθήκευσης.
γ. Καιρικές συνθήκες.
δ. Είδος ξυλείας.
ε. Κλάση εμποτισμού.
στ. Μακροχρόνια δυσμενής αποθήκευση.
Σημειώνεται πως δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με σιγουριά ακριβώς τον χρόνο ασφαλούς τοποθέτησης, δεδομένου του ότι δεν δυνάμεθα να προβλέψουμε τους άνω παράγοντες. 
 

Πριν την παραλαβή

Με τις παρακάτω υποδείξεις, η εταιρεία μας, σας ενημερώνει σχετικά με τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά της εμποτισμένης ξυλείας, που θα πρέπει να γνωρίζετε πριν την παραλαβή της.

  • Θα απαιτηθεί λίγος χρόνος (περίπου 25 ημέρες με ιδανικές καιρικές συνθήκες) ώστε η εμποτισμένη ξυλεία να αποβάλει το νερό, από τη διαδικασία του εμποτισμού. Σαν αποτέλεσμα αλλά και ένδειξη επίτευξης της ξήρανσης της εμποτισμένης ξυλείας είναι η επαναφορά στις αρχικές διαστάσεις πλανίσματος και  προ εμποτισμού.
  • Η εμποτισμένη ξυλεία δεν πρέπει να επεξεργαστεί. Στην περίπτωση που επεξεργαστεί, της γίνει εγκοπή ή τεμαχιστεί, θα πρέπει να γίνει τοπική χρήση συντηρητικού εμποτισμού νερού και όχι διαλύτου.
  • Απαγορεύεται αυστηρά η καύση της εμποτισμένης ξυλείας. Η εμποτισμένη ξυλεία που δεν χρειάζεται πια, πρέπει να καίγεται σε ειδικούς θαλάμους και η τέφρα της πρέπει να θάβεται.
  • Δεν είναι δυνατό να διατηρηθούν όλα τα είδη ξυλείας με εμποτισμό, καθώς υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στους βαθμούς στους οποίους τα διάφορα είδη ξύλου μπορούν να απορροφήσουν τα συντηρητικά.
  • Η εμποτισμένη ξυλεία είναι απολύτως ασφαλής για τους ανθρώπους, εφόσον εμποτιστεί σωστά, με τη σωστή διαδικασία αλλά και με τα απαιτούμενα ποσοστά των συστατικών που αποτελούν το μείγμα του υλικού εμποτισμού.

Κατά την τοποθέτηση

     Με τις παρακάτω υποδείξεις, η εταιρεία μας σας ενημερώνει σχετικά με τα όσα πρέπει να γνωρίζετε κατά την τοποθέτηση της εμποτισμένης ξυλείας, βάσει των υποδείξεων που αναφέρονται και στα έγγραφα του προμηθευτή του συντηρητικού εμποτισμού, όπως υπάρχουν στο πεδίο «Βιβλιοθήκη».
     Πιο συγκεκριμένα, εάν μετά το εμποτισμό η ξυλεία σκιστεί κατά μήκος ή της γίνουν εγκοπές και τρύπες, θα πρέπει να συντηρηθεί τοπικά στα σημεία αυτά με επώνυμο συντηρητικό εμποτισμού νερού.
     Επίσης τονίζεται πως μετά τον εμποτισμό της ξυλείας, και εφόσον η ξυλεία πριονιστεί κατά μήκος, πλανιστεί ή λειανθεί - τριφτεί, θα πρέπει να επαναληφθεί η διαδικασία του εμποτισμού της από την αρχή.
     Συμπεραίνουμε λοιπόν πως οι ιδιότητες τις οποίες απέκτησε η ξυλεία μετά τον εμποτισμό της σε θάλαμο πίεσης, παύουν να υπάρχουν, εφόσον η ξυλεία επεξεργαστεί με οποιονδήποτε τρόπο επεξεργασίας.
 

 

Κανόνες, χρήσης, εμποτισμένης, ξυλείας, ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΣ, ΞΥΛΟΥ