Περιβάλλον-Βιωσιμότητα

  1. Αρχική
  2. Περιβάλλον-Βιωσιμότητα

 

Η εταιρεία μας λαμβάνει υπ' όψιν της το περιβάλλον και τις σχετικές οικολογικές αξίες σε όλες τις παραγωγικές φάσεις,

από την προμήθεια πρώτων υλών μέχρι την παραγωγή και την παράδοση των προϊόντων της στον τελικό συνεργάτη.

 

Με γνώμονα την οικολογική συνείδηση, συνεργάζεται με προμηθευτές που διαθέτουν πιστοποιημένο σύστημα 

παρακολούθησης για την προμήθεια της ξυλείας που χρειάζεται, ώστε να παράγει τα προϊόντα της. 

 

Ως εκ τούτου, η ξυλεία που χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία προέρχεται από δασικές εκτάσεις πιστοποιημένες

από την FSC ® (Forest Stewardship Council A.C ®), γεγονός που εγγυάται την πιστοποίηση της αλυσίδας επιτήρησης των τελικών προϊόντων.