Όροι Χρήσης

  1. Αρχική
  2. Όροι Χρήσης

1. Γενικά

Οι παρόντες Όροι Χρήσης ισχύουν για τη χρήση των ιστοσελίδων της εταιρείας Λάμπρου-ξύλινα προφίλ και των ιστοσελίδων που φιλοξενούνται σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Η χρήση ορισμένων ιστότοπων και υπηρεσιών μπορεί να υπόκειται σε πρόσθετους όρους χρήσης. Ως «ηλεκτρονικές υπηρεσίες Λάμπρου-ξύλινα προφίλ» νοούνται όλες οι υπηρεσίες που ανήκουν στην εταιρεία και λειτουργούν μέσω του Διαδικτύου. Αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, ιστότοπους, εφαρμογές, έντυπα, περιοδικά Web, λογισμικό και άλλες λειτουργίες που συνδέονται με τους ιστοτόπους Λάμπρου-ξύλινα προφίλ. Οι όροι «εσείς» και «σας» αναφέρονται στον χρήστη ή τον θεατή των ιστοτόπων μας. Η χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας υπόκειται στην αποδοχή των Όρων Χρήσης των ιστοτόπων της εταιρείας.

 

2. Cookies

Οι ιστότοποι Λάμπρου-ξύλινα προφίλ χρησιμοποιούν cookies για να διευκολύνουν και να επιταχύνουν τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας. Μπορείτε να αποκλείσετε τη χρήση των cookies αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Ο αποκλεισμός των cookies μπορεί ωστόσο να κάνει τις σελίδες μας πιο αργές και να σας εμποδίσει να προβάλλετε ή να χρησιμοποιήσετε ορισμένα τμήματα των ιστοτόπων μας.

 

3. Μη εξουσιοδοτημένη χρήση

Χρησιμοποιώντας τους ιστότοπους Λάμμπρου-ξύλινα προφίλ, συμφωνείτε να μην υποβάλετε στους ιστότοπους κανένα υλικό που ενδέχεται να παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου ή να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες για οποιονδήποτε παράνομο, δυσφημιστικό, υποτιμητικό ή προσβλητικό σκοπό. Συμφωνείτε επίσης να χρησιμοποιείτε τους ιστότοπους κατά τρόπο που δεν βλάπτει ή δεν παρεμποδίζει τη λειτουργία τους ή οποιοδήποτε περιεχόμενο τους.